WORLDCHEM

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

MADDE 1 – KONU:

İşbu satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı   M.Z. KİMYASAL ÜRÜNLER VE TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi:
Telefon:
Faks:
E-Posta:

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

Malın/ürün/ürünlerin/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşagıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı Miktar Tutar
Kargo Ücreti: Satış ücretine dâhil (SİPARİŞ ALAN/SATICI tarafından karşılanacaktır.)
Ödeme Şekli: Teslimatta nakit, kredi kartı ya da kredi kartı peşin veya taksitli.
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:
Teslim Şekli: Adrese teslim / Mağazadan teslim

MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı:
Adresi:
Telefon:
Gsm:
E-Posta/Kullanıcı Adı:

MADDE 5 –ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Gsm:
E-Posta/Kullanıcı Adı:

(SİPARİŞ VEREN KİŞİ İLE ALICININ AYNI KİŞİ OLMASI HALİNDE, BU KISMIN DOLDURULMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.)

MADDE 6 – FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı:

T.C. Kimlik Numarası

(Kurum ise Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası):
Fatura Adresi:
Telefon:
Faks:

E-Posta/Kullanıcı Adı:

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 7:

Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

MADDE 8:

SİPARİŞ VEREN, Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve varsa kargo bedeli de dâhil tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

MADDE 9:

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, bakanlıkça her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 10:

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE 11:

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 12 – CAYMA HAKKI:

  1. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün , malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından malın teslim alındığı tarihten itibaren  ONDÖRTGÜN  içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması için malın kullanılmamış olması gerekmektedir.
  2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICIYA yöneltilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması hâlinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ( cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin  ulaşmasını takiben iade için zorunlu olan ondört günü aşmamak kaydıyla ) ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması hâlinde ürün/ürünler SATICI’ya veya yetkilendirdiği kişiye, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından SATICI’nın  malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifi bulunmadığı sürece cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren ON GÜN içinde geri göndermek zorundadır. Geri vermeyi kargo ile yaparsa bu durumda kargo ücreti SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

27 Kasım 2014 Tarih ve  29188 Sayılı yılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.Maddesinde cayma hakkının istisnaları belirtilmiş olup; taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece bu istisnalar halinde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 13:

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dâhil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 40 gün geçerlidir.